Udostępnij:

Przekazywanie materiałów do portalu jaroslawiec24.pl

 1. Osoba przekazująca materiały i/lub ich autor ma obowiązek zapoznania się z poniższymi zasadami.
 2. Materiały nadesłane do redakcji portalu jarosławiec24.pl (przez facebooka, na adres email lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób) stają się własnością portalu jaroslawiec24.pl. 
 3. Przekazujący materiały oświadcza, że jest właścieielem i posiada prawa autorskie do nadsyłanych materiałów oraz, że nie będzie żądał opłaty za publikację i wykorzystywanie tych materiałów przez portal jaroslawiec24.pl.
 4. Wszelkie nadesłane teksty mogą zostać przeredagowane przez portal jaroslawiec24.pl, a zdjęcia mogą zostać edytowane, kadrowane i oznaczane logiem portalu jaroslawiec24.pl.
 5. W niektórych przypadkach odstępuje się od w/w reguł, a wtedy jest zawierana umowa publikacji materiałów na odrębnych zasadach uzgadnianych z autorem.

 

 

Wykorzystywanie materiałów


Zgromadzone materiały, a w szczególności zdjęcia znajdujące się na portalu jaroslawiec24.pl można wykorzystywać do celów prywatnych jak i komercyjnych przestrzegając poniższych zasad.

Wykorzystując materiały znajdujące się na stronie internetowej jaroslawiec24.pl bezwzględnie należy:

 1. wykorzystywane materiały oznaczyć źródłem pochodzenia poprzez:
  - tekst „źródło: portal jaroslawiec24.pl”
  - hiperłącze www.jaroslawiec24.pl
  - oznaczenie logiem portalu jaroslawiec24.pl
 2. w przypadku podania autora zdjęcia lub artykułu należy również podać takową informację
 3. poinformować redakcję portalu jaroslawiec24.pl poprzez wysłanie informacji mailowej o wykorzystaniu materiałów podając rodzaj wykorzystywanej informacji/zdjęcia i jego sposobie wykorzystania (np. podając link do naszej strony z wybranym artykułem lub zdjęciem oraz informacji, że wybrany materiał będzie publikowany na stronie o adresie YYYYY lub w czasopiśmie o nazwie XXXXX wydawanej w dniu XXXX itp.)
 4. przestrzegać zasady zakazu zasłaniania, kasowania, zamazywania, zanonimizowania i wykonywaniu innych operacji na logu portalu jaroslawiec24.pl znajdującego się na zdjęciu. Dopuszcza się kadrowanie zdjęcia i naniesienie loga portalu jaroslawiec24.pl w inne, widoczne miejsce zdjęcia po kadrowaniu.

Nieprzestrzeganie w/w zasad może być podstawą do naruszenia praw autorskich.

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine